yПроектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на престъпността",
Home/2012/ISEC/AG в периода 2014 - 2015 година.