Carousel Slider
За подаване на сигнал

СИСТЕМАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ е този вътрешен канал, който

y всяка организация е изградила за своите служители и партньори, създаден с цел не само да гарантира тяхната сигурност в работен аспект, но и да защити тяхната самоличност.

Вътрешната система за сигнализиране предоставя възможност за подаване на сигнали в рамките на организацията, гарантира конфиденциалност, осигуряване на обезщетение или компенсации на засегнатите лица, подали сигнал или помогнали да се докладват нередности в организацията.


ПОДАЙ СИГНАЛ е криптирана, независима IT платформа, изградена със софтуераr

Globaleaks, чрез която подпомагаме гражданите и по-специално лицата, които подават сигнали за нередности, свързани с тяхната работа до компетентните институции.

Целта на платформата е да насочи тези, които са станали свидетели или имат съмнения за предстоящо корупционно събитие, свързано с тяхната работа, да ги насочи, за да намерят най-доброто решение за своя случай.

След анализиране на сигнала и конкретната ситуация, в която подателя се намира, можем да насочим подателя на сигнала, какви са последващите действия и когато това е публичен орган или институция да съдействаме на подателя на сигнала при изпращането, ако е необходимо.Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на престъпността",
Home/2012/ISEC/AG в периода 2014 - 2015 година.