Докладването на нарушения или „подаването на сигнали за нередности“ е изключителноr важно, но много работници се страхуват да сигнализират, в случай че могат да загубят работата си.

Платформата на Асоциация „Прозрачност без граници“ „ПОДАЙ СИГНАЛ“ предлага безплатна информация и насочващи съвети към лица, подаващи сигнали за нередности, които искат да съобщят за нарушения или са станали жертви или свидетели на корупция или други неправомерни действия.

 

Централен орган за външно подаване на сигнали и за защита на лицата, подаващи сигнали за нарушения е Комисията за защита на личните данни.

Само „Комисията за защита на личните данни“ има право да приема сигналите и да ги насочва към компетентните органи с цел тяхната проверка и предприемане на последващи действия.

1. Как можем да ви помогнем?

Нашата цел е да съдействаме на лицата, подаващи сигнали за нередности да намерят най-доброто решение за своя случай.

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ може да:

Съдейства при формулиране и обосновка на сигнала.

Предостави обща информация на подателите на сигнали относно техните права и задължения.

Консултира подателите на сигнали относно най-подходящия адресат на неговия сигнал (работодател, ресорен компетентен орган и др.) В случаите, когато това е публичен орган да окаже съдействие при изпращането му.

Асоциация „Прозрачност без граници“ предоставя:

Асоциация „Прозрачност без граници“ събира и публикува статистически данни от получени запитвания/сигнали, за да помогнем за идентифицирането на рисковете от корупция, както и да подпомогнем процесът за състоянието на отговорните институции, които са в състояние да предприемат действия.

*Като неправителствена организация, Асоциация „Прозрачност без граници“ НЕ предлага процесуално представителство в съда или пред други държавни органи по случаи, свързани с подадени от тях сигнали или по други дела.

При желание от Ваша страна могат да Ви бъдат предоставени насоки, когато желаете да подадете сигнал. По-специално ще бъдете помолени да не идентифицирате лице, място, продукт, работно място или организация, свързани с вашия сигнал. Общата информация е достатъчна.

Това е необходимо, за да избегнете вашето компрометиране или нашата организация, както и за да спазим законовите изисквания.

 2. За какво можем да съдействаме?

Можем да съдействаме на лица, които:

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ оценява всеки сигнал, получен чрез платформата “Подай сигнал“, за да прецени какъв вид помощ може да предостави. Възможно е да не сме в състояние да предложим подкрепа във всички случаи. Съдействието, което Асоциация „Прозрачност без граници“ може да окаже зависи от обективни фактори като човешки ресурси и законова компетентност.

3. Какво не можем да направим?

Всяко обаждане и съобщение е важно за нас и ще направим всичко възможно, за да помогнем. Въпреки това, не можем да помогнем във всеки случай. Нашият фокус е върху подпомагането на тези, които обмислят да подадат сигнали за извършени неправомерни действия.

Ние не предоставяме процесуално представителство в съда или пред други държавни органи по случаи, свързани с подадени сигнали или по други дела;

Ние нямаме пряк достъп или контакт до всички субекти, независимо дали са публични или частни органи, органи на съдебната система, медии или други организации.

Ние можем да извършваме максимална поверителност, но не можем да гарантираме, че подателят на сигнала няма да бъде идентифициран при подаването на неговия сигнал, дори и да е анонимен, когато бъдат предприети действия.

Ако нашата платформа се използва правилно, гарантира криптиране на данните, но не защитава подателя на сигнала от евентуална идентификация, направена от докладваните субекти. Във всеки случай няма да продължим, без първо да получим съгласието на подателя на сигнала.

За съжаление не сме в състояние да гарантираме решението на всички проблеми на подателите на сигнали. Нашата подкрепа при получаването на сигнали не може да доведе до автоматично удовлетворение на подателя на сигнала, както и до поемане на отговорността за сигнала от референтния орган.

4. При никакви обстоятелства няма да:

Предоставяме помощ на всяко лице, което заплашва нашия персонал/доброволци или по друг начин компрометира тяхната безопасност.

Не предоставяме подкрепа на лица, които продължават да участват в незаконна или неетична дейност.

Оказване на помощ на лица, чиито сигнали са очевидно неоснователни.

5. Какво може да очаквате?

Винаги, когато се свържете с нас, ще се отнасяме към вас с уважение и учтивост, ще ви дадем възможно най-добрия съвет и ще направим всичко по силите си сигналът и проблемът да бъде разгледан.

6. Поверителност и защита на личните данни

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще пази информацията, която ни предоставяте като строго конфиденциална и в съответствие със „Закона за защита на личните данни“.

Когато се свързвате с нас ще ви помолим да не идентифицирате лице, място, продукт, работно място или организация, свързани с Вашия сигнал. Общата информация е достатъчна.  Това е необходимо, за да избегнете вашето компрометиране или нашата организация, както и за да спазим законовите изисквания.

7. При подаването на Вашите сигнали:

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще се опита да установи какво се надявате да постигнете и дали вашите очаквания са реалистични. Ще се свържем с Вас, относно Вашия сигнал в рамките на една седмица, когато това е възможно.

Ще положим всички усилия да обясним нещата по точен и ясен начин.

Екипът на Асоциация „Прозрачност без граници“ ще ви предостави безпристрастна подкрепа. Ще се опитаме да отговорим на вашето запитване или да ви помогнем по друг начин. Ако обаче това не е възможно, ние ще Ви насочим към друга организация, според случая.

За да можем да ви предоставим висококачествена услуга Ви молим да се отнасяте сr уважение към нашите служители и доброволци, спазвате насоките и инструкциите, които ви даваме, когато се свързвате с нас.

 Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на престъпността",
Home/2012/ISEC/AG в периода 2014 - 2015 година.