Изпращайте Вашите сигнали за корупция на следните адреси:

Комисия за борба с корупцията, конфликт на интереси и парламентарна етика (към Народното събрание)

София 1169, пл. “Княз Александър I” №1
Централа:(
+359 02) 939 39 Телефон: (+359 02) 9392183
Факс: (+359
02) 9861620

http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2346

Комисия по превенция и противодействие на корупцията (към Министерски съвет)

Адрес: София 1194, бул. “Дондуков” №1

Телефон: (+359 02) 940 29 99 (Главен инспекторат към Министерски съвет)
Електронна форма за подаване на сигнал:
http://anticorruption.government.bg/content.aspx?p=12

 

За корупция в съдебната система Комисия „Професионална етика и превенция на корупцията” (към Висшия съдебен съвет)

Адрес: София 1000, ул. „Екзарх Йосиф” №12
Web: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm
E-mail:
vss-antikorupcia@delbg.com

Електронна форма за подаване на сигнал: http://www.vss.justice.bg/bg/start.htm

 

За корупция в сферата на финансите (включително при управлението на средства от европейските фондове)
Министерство на финансите
E-mail:
mail@minfin.bg, inspectorate@minfin.bg

 

За корупция в системата на МВР
Министерство на вътрешните работи
Web
: http://www.mvr.bg
Електронна форма за подаване на сигнал: http://nocorr.mvr.bg
Телефон: (+359 02) 9822222

 

Агенция Митници
Телефон: (+359 02) 9859 4499, 9859 4119 и 9859 4140
Факс:
: (+359 02)  9859 4069
Web: http://customs.bg/
Електронна форма за подаване на сигнал: http://customs.bg/bg/signal

 

Национално бюро за правна помощ
Адрес:  гр. София 1421, ул. „Развигор“ №1
Телефон: +359 2 8193200
Факс: + 359 2 8654812
Skype: nbpp_bul

 

Сигнали за корупция: Сигнали за корупция, свързани с работата на служителите в Националното бюро за правна помощ, можете да подадете на телефон: 02/8193213

ПОДАЙ СИГНАЛ

За подаване на сигнали за корупция:

0800 11 224


Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на
престъпността", Home/2012/ISEC/AG.