Центърът за правна консултация на пострадали от корупция (АЛАК) е инициатива на международната антикорупционна неправителствена организация Transparency International. В рамките на тази инициатива през изминалите години бяха създадени повече от 15 подобни Центъра в различни държави от Европа и Азия. В България АЛАК се поддържа от представителството на TI за България – Асоциация „Прозрачност без граници“.

През последните няколко години в България различни държавни институции въведоха горещи телефони за подаване на сигнали за корупция. В същото време, проучванията на общественото мнение показват, че по-голямата част от гражданите не са готови да сигнализират институциите и имат нужда от съвет и подкрепа от страна на независими експерти и граждански организации.

Създаването на АЛАК в България е предизвикано именно от нуждата да бъде повишена информираността на гражданите относно предизвикателствата, стоящи пред обществото в борбата с корупцията, както и относно начините и механизмите за противодействие на корупцията.

Една от ключовите цели на Центъра е да насърчава гражданите да вземат активно участие в борбата с корупцията, като предоставя безплатна правна помощ в подкрепа на техните усилия за възмездяване на корупционни престъпления.

Едновременно с това, Центърът работи за повишаване на общественото доверие към държавните институции и подобряване на средата за борба с корупцията, като инициира законодателни, административни и институционални промени.

Също така чрез работата на АЛАК, Асоциация „Прозрачност без граници” има за цел да насочи вниманието на държавните институции към проблема с корупцията и да насърчи тяхната по-активна работа с граждани при сигнали за случаи на корупция.

Центърът за правна консултация на пострадали от корупция в България бе създаден през 2006 година. Днес той работи включително като част от проект „Подай сигнал (II) – включване на гражданите в противодействие на корупцията в Южна Европа”. Инициативата се осъществява в България, Италия, Румъния, Португалия, Словения и Кипър и включва изграждане на нови центрове и обмяната на опит със съществуващи центрове в държави от южната част на Европа. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисия, по програма „Превенция и противодействие на престъпността”, Home/2012/ISEC/AG.

Вижте още:

ПОДАЙ СИГНАЛ

За подаване на сигнали за корупция:

0800 11 224


Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на
престъпността", Home/2012/ISEC/AG.