Carousel Slider
За подаване на сигнал за корупция: 0800 11 224

Форум “Изборният процес в България:решени и нерешени проблеми”

Асоциация „Прозрачност без граници” организира форум „Изборният процес в България: решени и нерешени проблеми”, който ще се проведе на 26 ноември 2015 година, от 13.00 ч. в София, Гранд хотел „София”, зала „Триадица”. Инициативата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейската комисията, по програма „Превенция и противодействие на престъпността”.

В рамките на форума ще бъдат представени резултатите от независимия граждански мониторинг на местните избори и националния референдум. Основен фокус на анализа ще бъде поставен върху оценката на тенденциите и дейността на институциите, ангажирани в изборния процес. Предмет на дискусия ще бъдат изводите и препоръките за преодоляване на дефицитите, установени от Асоциация „Прозрачност без граници”.

За участие са поканени представители на институциите, ангажирани в изборния процес, политически партии, неправителствени организации, дипломатически представителства, медии и експерти от академичната общност. Вижте програмата на събитието тук.

Асоциация „Прозрачност без граници“ сключи споразумение за партньорство

Сдружение „Асоциация  Прозрачност без граници” сключи Меморандум за партньорство със Сметната палата.

Меморандумът цели да създаде условия за подобряване прозрачността и публичността на финансирането на предизборните кампании на участниците в избори чрез взаимна информираност.

Партньорството се основава на правомощията на Сметната палата като контролен орган  по Изборния кодекс, както и на активната роля на неправителствените организации, страна по меморандума, за налагане на граждански контрол върху провеждането на изборите.

Меморандумът се сключва  във връзка с предизборната кампания  за изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. и служи като основа за развитие на сътрудничество. Пълният текст на меморандума може да намерите ТУК

Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа споразумение за съвместна дейност с Националното бюро за правна помощ

Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа споразумение за съвместна дейност с Националното бюро за правна помощ. Това ще позволи на лицата, които се нуждаят от правна помощ и потърсят съдействие от Центъра за правна консултация на пострадали от корупция към Асоциацията на горещата телефонна линия 0800 11 224, да ползват услугите на Националното бюро за правна помощ и изнесените регионални центрове за консултиране към адвокатските съвети.

Асоциация „Прозрачност без граници“ и Националното бюро за правна помощ ще обменят информация за случаи на корупция и ще си сътрудничат при осъществяване на застъпнически кампании за противодействие на корупцията.

През изминалата година Асоциация „Прозрачност без граници“ регистрира над 200 сигнала за корупция

През 2014 година над 200 граждани – свидетели и жертви на корупция, потърсиха помощ в Центъра за правна консултация на пострадали от корупция към Асоциация „Прозрачност без граници“. Голяма част от регистрираните случаи са в областтта на обществените поръчки, земеделските субсидии, незаконно разрушаване на сгради, както и нарушения на политическите права на гражданите в изборния процес.

Световните тенденции показват, че все повече хора са склонни да подадат сигнал за случай на корупция, на който са станали свидетел или жертва, включително на работното си място.

Центърът за правна консултация на пострадали от корупция призовава българите да проявяват нетърпимост към корупционните практики и да се възползват от съществуващите механизми за сигнализиране за злоупотреби и грубо нарушаване на гражданските права.

Асоциация „Прозрачност без граници“ подписа Меморандум за партньорство със Сметната палата

Във връзка с предстоящите на 5 октовмри 2014 г. избори за народни представители Асоциация „Прозрачност без граници“ и Сметната палата подписаха Меморандум за партньорство.

Целта на меморандума е да подобри прозрачността и публичността на финансирането на предизборните кампании чрез обединяване на усилията на различните страни в изборния процес за популяризиране на добрите практики, за установяване и огласяване на негативни практики и тенденции в процеса на финансиране и отчитане на предизборните кампании на участниците в изборите.

Меморандумът предвижда и сътрудничество при иницииране на промени в изборните правила, които да не допускат възможности за заобикаляне на законовите изисквания и ограничения.

ПОДАЙ СИГНАЛ

За подаване на сигнали за корупция:

0800 11 224


Проектът се осъществява с финансовата
подкрепа на Европейската комисия,
по програма "Превенция и противодействие на
престъпността", Home/2012/ISEC/AG.